Frax: Giao thức Stablecoin Thuật toán-Phân đoạn

Một loại stablecoin phi tập trung mới với cơ chế mới

Frax là giao thức stablecoin theo thuật toán-phân đoạn đầu tiên. Frax dùng mã nguồn mở, không cần cấp phép và hoàn toàn on-chain – hiện được triển khai trên Ethereum và các chuỗi khác. Mục tiêu cuối cùng của giao thức Frax là cung cấp một loại tiền thuật toán có nhiều khả năng mở rộng quy mô, phi tập trung thay cho các tài sản kỹ thuật số có nguồn cung cố định như BTC.

Frax là mô hình mới trong thiết kế stablecoin. Nó tập hợp các khái niệm quen thuộc thành một giao thức chưa từng thấy trước đây:

  • Thuật toán-Phân đoạn – Frax là stablecoin đầu tiên và duy nhất với một phần nguồn cung được hỗ trợ bởi tài sản thế chấp và một phần nguồn cung là thuật toán. Stablecoin (FRAX) được đặt tên theo cơ chế ổn định "thuật toán-phân đoạn". Tỷ lệ thế chấp và thuật toán phụ thuộc vào định giá thị trường của stablecoin FRAX. Nếu FRAX đang giao dịch ở mức trên $1, giao thức sẽ giảm tỷ lệ tài sản thế chấp. Nếu FRAX đang giao dịch ở mức dưới $1, giao thức sẽ tăng tỷ lệ tài sản thế chấp.

  • Phi tập trung & giảm thiểu Quản trị – Được cộng đồng quản trị và nhấn mạnh cách tiếp cận thuật toán với khả năng tự trị cao mà không cần chủ động quản lý.

  • Các oracle hoàn toàn on-chain – Frax v1 sử dụng các oracle Uniswap (giá trung bình theo thời gian của ETH, USDT, USDC) và Chainlink (giá USD).

  • Hai Token – FRAX là stablecoin nhắm mục tiêu giới hạn thấp khoảng $1/coin. Frax Shares (FXS) là token quản trị có khả năng tích lũy phí, doanh thu từ đúc tiền và giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp bị vượt mức.

  • Chính sách Tiền tệ dựa trên Hoán đổi – Frax sử dụng các nguyên tắc từ các nhà tạo lập thị trường tự động như Uniswap để tạo ra các phần thưởng khuyến khích phát hiện giá dựa trên hoán đổi và ổn định theo thời gian thực thông qua chênh lệch giá.

  • CPI Gốc Mã hóa (Crypto Native CPI) – Tầm nhìn cuối cùng của Frax là xây dựng phiên bản gốc mã hóa đầu tiên của CPI có tên là Chỉ số Giá Frax (Frax Price Index-FPI) được quản lý bởi những người nắm giữ FXS (và những token giao thức khác). FRAX hiện đang được gắn liền với USD nhưng có tham vọng trở thành đơn vị tài khoản gốc phi tập trung, không cần cấp phép đầu tiên có thể vận hành ổn định.

Website: https://app.frax.finance

Telegram: https://t.me/fraxfinance

Telegram 🇻🇳: https://t.me/Frax_Finance_Vietnam

Telegram (thông báo / tin tức): https://t.me/fraxfinancenews

Twitter: https://twitter.com/fraxfinance

Medium / Blog: https://fraxfinancecommunity.medium.com/

Quản trị (thảo luận): https://gov.frax.finance/

Quản trị (biểu quyết): https://snapshot.org/#/frax.eth

Last updated